MONEYBANKER

Omat luottotiedot ilmaiseksi netistä

Tarjoukset päivitetty: 28/06-2022

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

Omat luottotiedot ilmaiseksi netistä

Jokaisella meillä on omat luottotiedot eli tiedot, jotka kuvaavat kyseisen henkilön maksukykyä tai maksuhalukkuutta perustuen siihen, miten hyvin henkilö on oman taloutensa hoitanut. Luottotietoja voidaan käyttää henkilön taloudellisen aseman, luotettavuuden ja sitoumusten hoitokyvyn arvioinnissa. Puhtaita luottotietoja pidetään siis eräänlaisena takeena ja osoituksena henkilön luotettavuudesta ja takaisin maksukyvystä siinä, missä merkintä luottotiedoissa nähdään merkkinä epäluotettavuudesta ja kyvyttömyydestä hoitaa omaa talouttaan.

Puhtaat luottotiedot ovat siis tietynlainen etu ja siksi omista luottotiedoista on erittäin tärkeää pitää hyvää huolta. Parhaiten se onnistuu maksamalla laskut ajallaan sekä tarkkailemalla ja arvioimalla oman talouden kestävyyttä.

Jos luottotietojen tila mietityttää ja haluaisit tarkistaa omat luottotiedot ilmaiseksi netistä, lue tästä artikkelista, miten toimia.

Luottotietorekisteri

Luottotiedot kerätään ja tallennetaan luottotietorekistereihin. Suomessa on kaksi tahoa, jotka pitävät yllä luottotietorekisteriä; Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland. Luottotietorekisteriin tallennetut luottotiedot välitetään eteenpäin niitä tiedusteleville tahoille.

Luottotietojen keräämistä ja käyttöä säätelee Suomessa vuonna 2007 säädetty luottotietolaki.

Miten saada omat luottotiedot ilmaiseksi netistä?

Jokainen voi tarkistaa omat luottotietonsa täysin ilmaiseksi Asiakastiedon rekisteristä. Omat luottotiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa. Jos tarkistusoikeutta käyttää tätä useammin, veloitetaan tarkistuksesta maksu.

Kun haluat omat luottotiedot ilmaiseksi, voit lähettää Asiakastiedolle vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön, jonka liitteenä on kopio henkilöllisyystodistuksestasi. Vaihtoehtoisesti voit asioida Asiakastiedon kuluttajaneuvonnassa. Puhelimitse tai sähköpostitse luottotietoja ei luovuteta.

Luottotietojen tarkistus onnistuu myös Asiakastiedon verkkosivujen kautta, mutta palvelu on maksullinen. Netistä ei siis voi tarkistaa omia luottotietojaan ilmaiseksi.

Omat luottotiedot, mihin niitä tarvitaan?

Omat luottotiedot ovat todistus siitä, miten hyvin olet taloutesi hoitanut. Yleensä henkilön luottotietojen puhtaus halutaan varmistaa asunnon vuokrauksen, lainanhaun ja puhelinliittymän avauksen yhteydessä. Luottotiedot voidaan tarkistaa myös silloin, kun henkilö haluaa ostaa tuotteen tai palvelun laskulla, tehdä vakuutussopimuksen tai avata luotollisen tilin.

Luottotietojen tiedustelun tarkoituksena on usein varmistaa henkilön maksukyky tai maksuhalukkuus ennen sopimussuhteen ryhtymistä, ja täten auttaa luotonantajia välttymään luottotappiolta.

Milloin ja mistä maksuhäiriömerkintä tulee?

Henkilö voi saada maksuhäiriömerkinnän luottotietoihinsa, jos saatavaan tai palveluun liittyvä maksu on ollut maksamatta liian pitkään. Pelkkä maksun myöhästyminen sen eräpäivästä ei kuitenkaan aiheuta merkintää luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä voidaan rekisteröidä vasta, kun maksamattoman saatavan perintä on siirtynyt käräjäoikeuteen ja ulosottoon.

Ainoa poikkeus on kulutusluotto, jossa luoton myöntäjä voi ilmoittaa maksuhäiriön rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin, jos maksu on ollut yli 60 päivää myöhässä. Maksuhäiriömerkintää ei siis merkitä luottotietoihin ennen kuin viranomainen, käräjäoikeus ja ulosottolaitos, tai kulutusluottoja myöntänyt taho on todennut maksun laiminlyödyksi. Eli aivan vahingossa ei luottotietomerkintä voi päästä syntymään.

Miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa henkilön toimintaan?

Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa voi vaikeuttaa yksityishenkilön elämää merkittävästi, koska luottotietoja tarvitaan monissa eri päätöksentekotilanteissa. Luottotiedoissa näkyvät maksuhäiriömerkinnät kertovat niitä tarkastaville tahoille henkilön aikaisemmista ongelmista suorittaa maksujaan ajallaan ja siitä, että velkoja on joutunut turvautumaan perintään saadakseen omat saatavansa takaisin.

Koska luottotietoja voidaan tarkistaa lainahaun yhteydessä, puhelinliittymää avatessa, laskulla ostettaessa, asuntoa vuokratessa, vakuutussopimusta tehdessä sekä luotollista tiliä avatessa, voi maksuhäiriömerkintä monessa tilanteessa olla välitön este sopimuksen syntymiselle tai vähintäänkin vaikeuttaa sitä huomattavasti. Mikäli henkilö on hakeutumassa erityistä luotettavuutta vaativaan työtehtävään, voi maksuhäiriömerkinnällä olla negatiivista vaikutusta myös työnsaantiin.

Miten omat luottotiedot saa puhdistettua?

Sen jälkeen, kun maksuhäiriömerkintä on todettu, ei maksun suorittaminen enää poista merkintää. Vaikka maksuhäiriömerkintä ei ole pysyvä, ei sen poistamiseksi ole nopeaa keinoa olemassa. Paras keino on maksaa vanha velka pois mahdollisimman nopeasti ja ehkäistä uusien syntyminen, sillä uudet maksuhäiriömerkinnät pidentävät merkintöjen tallennusaikaa.

Luottotietomerkintöjen tallennusajat riippuvat merkinnän luonteesta ja siksi ne voivat vaihdella paljon. Yleensä maksuhäiriömerkinnät säilyvät rekisterissä 2–4 vuotta. Velkaa koskeva maksuhäiriömerkintä voi säilyä rekisterissä jopa vuosikymmeniä, riippuen siitä, koska velka vanhentuu.

Koska jokainen voi tarkistaa omat luottotiedot ilmaiseksi, voi maksuhäiriötilannettaan onneksi seurata.