Moneybanker

Lainan korko

Tarjoukset päivitetty: 28/05-2022

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

  • Sisällysluettelo

    4 kohta

  • Lukuaika

    5 minuuttia

  • Sivu päivitetään

    28/05-2022

Lainan korko

Korko on lainan hinta ja se kertoo siis kuinka kallista tai edullista lainan ottaminen on. Lainantarjoajat antavat pääomaansa lainaan lainanottajalle ja tämän palvelun hinta on lainasta perittävä korko. Toisin sanoen se on lainaajan perimä korvaus lainasta.

Mikä on lainan korko

Siihen, kuinka suuri korko on, vaikuttaa moni tekijä. Lainan korkoon vaikuttavat paitsi lainalle asetettu korkoprosentti myös laina-aika sekä lainan lyhennystavat sekä muut lainaan liittyvät kulut.

Yksinkertaistetusti korko muodostuu siis korkoprosentista, joka on lainanantajan asettama. Korko lasketaan prosentuaalisesti lainasummasta ja näin ollen lainan suuruus vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon korko on euromääräisesti.

Lisäksi koron määrään vaikuttaa myös laina-aika ja lyhennystavat. Usein asiakkaalla on valittavana useammasta laina-aikavaihtoehdosta ja lyhennystavasta, jotka on määritelty aina lainasopimuksessa. Nämä vaikuttavat korkoprosenttiin ja lainan kokonaiskustannuksiin.

Lainanottajalla on siis myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon laina lopulta maksaa. Yleissääntönä on, että mitä pidempi laina-aika, sitä suuremmat lainan kustannukset ja korko. Ja puolestaan korko on yleensä pienempi, mitä lyhyempi laina-aika on.

Kokonaisuudessaan lainan hinta eli korko muodostuu korkoprosentista ja muista maksuista ja kuluista, jotka tulevat lainanottajan maksettavaksi. Nämä kaikki yhdessä muodostavat lainan koron.

Miten korko muodostuu

Korko muodostuu aina korkoprosentista ja korkomarginaalista, jolla tarkoitetaan lainanantajan asettamia muita toimintakustannuksia. Lainanantajat asettavat korkomarginaalin suhteutettuna lainan riskeistä ja näin siihen vaikuttavat muun muassa lainan määrä ja sen vakuudet. Lisäksi muita kustannuksia koron lisäksi voivat olla esimerkiksi avausmaksu, kuukausimaksu tai esimerkiksi paperilaskusta perittävä maksu.

Nämä kustannukset ja korkomarginaali lisätään aina lainan koron päälle. Lue lisää esimerkiksi Finanssivalvonnan sivuilta.

Lainanantaja asettaa korkomarginaalin ja korkoprosentin, mutta asiakkaalla on mahdollisuus valita erilaisista korkovaihtoehdoista. Korot voivat olla joko kiinteitä korkoja tai niin sanottuun viitekorkoon sidottuja. Nämä ovat kaksi yleisintä korkotyyppiä, ja ne vaikuttavat koron suuruuteen ja siihen, miten korko muodostuu.

Kiinteä korko pysyy muuttumattomana koko laina-ajan. Se on etukäteen lainasopimuksessa määritelty korkoprosentti, joka pysyy samana koko luoton ajan. Viitekorkoon sidotun lainan kustannukset voivat puolestaan vaihdella laina-aikana yleisen taloustilanteen mukaan.

Viitekorkoon vaikuttavat markkinat ja talousnäkymät sekä inflaatiomuutokset. Viitekorot viittaavat yleisesti joko pankkien Prime-korkoihin tai yleisesti käytettyyn Euribor-korkoon, joka esimerkiksi tarkistetaan vuosittain. Viitekorkoon sidotun lainan korko saattaa siis vaihdella hieman aina kahdentoista kuukauden välein.

Miten laskea lainan korko

Lainan kokonaishinta muodostuu siis monesta tekijästä eikä vain yksin korkoprosentista, ja siksi on tärkeätä katsoa lainoja vertailtaessa lainan todellista korkoa.

Todellinen korko on lainan kokonaishinta, jonka lainanottaja maksaa lainanantajalle. Se viittaa siihen kokonaissummaan, joka sisältää lainan koron lisäksi kaikki muut lainaan liittyvät maksut ja kustannukset, jotka tulevat lainanottajan maksettavaksi. Todellinen korko siis kuvaa lainan tosiasiallisia kustannuksia laskettuna suhteessa lainasummaan ja laina-aikaan.

Lainoja vertailtaessa on hyvä katsoa puolestaan todellista vuosikorkoa. Todellinen vuosikorko on laskennallinen käsite, joka on tarkoitettu ennemminkin helpottamaan lainojen vertailua kuin esittämään yksittäisen lainan kokonaiskustannuksia. Todellinen vuosikorko ei siis kerro sitä todellista summaa, joka tulee lainanottajalle maksettavaksi, koska lainat eivät juuri koskaan mahdu siihen standardiin, jonka mukaan todellinen vuosikorko lasketaan.

Vuosikorko onkin varsin monimutkaisesti laskettu käsite, ikään kuin luoton tunnusluku, joka kuvaa todellista vuotuista korkoprosenttia suhteutettuna kaikkiin lainan kustannuksiin.

Kaikkien lainojen on ilmoitettava todellinen vuosikorko, mikä on laissa säädetty. Todellisen vuosikoron laskeminen on myös laissa tarkkaan määritelty. Näin todellisen vuosikoron avulla voidaan vertailla lainojan ja niiden hintoja toisiinsa.

Todellisen vuosikoron laskeminen itse on haastavaa jos ei mahdotonta. Sitä kannattaakin katsoa vain lainoja vertaillessa, mutta oman lainan korkokustannuksiin tulee laskea lainan nimellinen vuosikorko, joka kertoo sen euromäärän joka tulee lainanottajan maksettavaksi kokonaisuudessaan. Tähän kannattaa käyttää lainalaskuria.