Moneybanker

Vakuudeton laina heti

Tarjoukset päivitetty: 28/05-2022

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

Vakuudeton laina heti tilille

Lainan saanti voi joskus edellyttää lainan hakijalta todistusta käytössä olevista vakuuksista. Lainantarjoajat voivat haluta vakuuksia muun muassa varmistuakseen siitä, että lainaa hakenut henkilö on kyvykäs maksamaan lainaamansa summan takaisin lainaajalle ajalleen. Vakuuden arvo voi siis toimia ikään kuin lainakattona myönnettävälle lainalle.

Vakuus voi tulla lainaa hakevalta henkilöltä itseltään tai ulkopuoliselta takaajalta, jonka kanssa asiasta on tehty sopimus takuurahasta. Lainamarkkinoilla on kuitenkin myös tarjolla useita erilaisia vakuudettomia lainamuotoja, joista esimerkiksi pikavipit ovat hyvä ja yleinen esimerkki. Vakuudettomille lainoille ja kulutusluotoille on tarvetta usein silloin, kuin lainan tarve iskee yllättäen. Joskus pikaista lainaa tarvitsevalla henkilöllä ei ole mahdollisuuksia vakuuksien tarjoamiselle, vaikka hän olisin kyvykäs maksamaan lainan takaisin lainantarjoajalle ajalleen.

Tällaisessa tapauksessa vakuudeton laina heti tilille voi toimia ratkaisuna äkilliseen rahantarpeeseen.

Vakuudettomia lainoja voi saada monessa eri muodossa, riippuen eri lainantarjoajista ja lainan hakijan henkilökohtaisista tarpeista. Muun muassa luottokortit ja kertaluontoiset luotot ovat esimerkkejä mahdollisista vakuudettomista lainoista. Vakuudettomat lainat voi saada verrattain nopeasti tilille, sillä lainojen käsittelyssä aikaa ei kulu vakuuksiin liittyvään paperityöhön.

Tutustu alla olevista kappaleista lisää siihen mitä ”vakuudeton laina heti tilille” tarkoittaa käytännössä.

Vakuudeton lainaa heti tilille, mutta miten?

Vakuudetonta lainaa tarjoavat muun muassa useat eri pankit sekä kulutusluottotalot. Vaikka lainat eivät sisälläkään vaatimuksia vakuuksista, voivat ne sisältää erilaisia vaatimuksia muun muassa lainan hakijan ikään ja tuloihin liittyen. Joskus ehtona on myös se, ettei lainaa hakevalla henkilöllä ole rekisterissään aiempia merkintöjä maksuhäiriöistä.

Eri lainantarjoajasta riippuen vakuudettomiin lainoihin on sidottuna erilaisia korkoehtoja. Jotkut pankit tarjoavat vakuudettomia lainoja hyvinkin huokeaan hintaan esimerkiksi houkutellakseen uusia asiakkaita itselleen. Toiset taas asettavat tarjoamilleen vakuudettomille lainoille korkeahkoja vuosikorkoja riskien hillitsemiseksi. Vakuudeton laina heti on nopea helpotus arjen haasteisiin, mutta sitä hakiessa tulee tutustua eri ehtoihin.

Vakuudetonta lainaa äkilliseen rahantarpeeseen

Usein vakuudettomalle lainalle on tarvetta silloin, kuin äkillinen rahantarve yllättää. Silloin rahaa tarvitsee tilille mahdollisimman nopeasti ja helposti. Kulutusluotot ovat näppärä ratkaisu äkilliseen rahantarpeeseen.

Useita kulutusluottoja voikin saada täysin ilman vakuuksia useilta eri lainaa tarjoavilta toimijoilta.

Ennen vakuudettoman lainan ottamista on tärkeää miettiä, millaisella maksusuunnitelmalla lainan on valmis maksamaan takaisin. Lainan takaisinmaksun suunnittelu on äärimmäisen tärkeää, jotteivat maksut eräänny. Myöhässä maksaminen voi tulla lainaa hakeneelle henkilölle hyvin kalliiksi.

Vertailethan siis tulojesi ja menojesi suhdetta ennen kuin haet lainaa!

Onko vakuudeton laina kallis?

Laina, joka tarjotaan lainaa hakevalle henkilölle ilman vakuuksia voi olla kalliimpi kuin vakuudellinen laina. Vakuudeton laina voi olla korkeakorkoisempi, sillä sen myöntäminen on lainaajalle riskialttiimpaa kuin vakuudellisen lainan myöntäminen. Voidaankin sanoa, että lainan vakuudellisuus on usein myös lainanhakijan etu.

Vakuudetonta lainaa hakiessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen liittyviin ehtoihin, muun muassa lainaan sidoksissa olevaan todelliseen vuosikorkoon. Kulutusluoton todelliseen hintaan voi sisältyä myös muun muassa erilaisia avaus- ja käsittelymaksuja. Näiden lisäksi lainan hintaan vaikuttaa sen takaisinmaksuaika. Lainoja on markkinoilla useita, ja erilaisiin vaihtoehtoihin kannattaa tutustua huolella itselle sopivimman lainan löytämiseksi ja kohtuuttomien lisämaksujen välttämiseksi.