Moneybanker

Kulutusluotot

Tarjoukset päivitetty: 28/05-2022

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

Kulutusluotot

Kulutusluotot ovat suuressa suosiossa kuluttajien keskuudessa. Internetistä löytyy paljon lainantarjoajia sekä vertailupalveluita, mutta mitä kulutusluotot todella ovat? Kulutusluotot vaativat perehtymistä sekä tutkimista ennen lainapäätöksen tekemistä. Lainaa harkitessa tulisi selvittää mitä kulutusluotot ovat, mitä eri kulutusluottojen malleja on olemassa, ketkä tarjoavat kulutusluottoja ja mistä kulutusluoton todellinen hinta koostuu.

Lainaa hakiessa on hyvä tehdä kattava taustatutkimus, että paras lainamuoto löytyy. Paras lainamuoto riippuu lainan käyttökohteesta, rahan akuutista tarpeesta sekä suuruudesta. Kulutusluotot sopivat useimmiten kaikille, jotka etsivät nopeaa sekä helppoa tapaa hakea lainaa. Kulutusluotot tunnetaan myös nimellä kuluttajaluotto.

Tässä tekstissä käydään kattavasti läpi mitä kulutusluotot tarkoittavat, mitä kulutusluottoja hakiessa tulisi ottaa huomioon, ketkä myöntävät kulutusluottoja sekä miten kulutusluottoja haetaan, ja mihin käyttötarkoituksiin kulutusluotot parhaiten sopivat. Kulutusluotot ovat laaja käsite ja kulutusluottoihin kannattaa tutustua tarkemmin ennen lainahakemuksen tekemistä.

Kulutusluotot ja niiden eri muodot

Kulutusluotot käsitteenä ei ole yksiselitteinen ja sille on olemassa muitakin nimityksiä, kuten kuluttajaluotto. Kulutusluottoja tai kuluttajaluottoja on monenlaisia. Usein kulutusluottona pidetään alle viiden vuoden pituista lainaa, jonka summat vaihtelevat 1000 eurosta 25 000 euroon.

Kulutusluottojen lainan korkoon vaikuttavat takaisinmaksuaika sekä se, otetaanko laina vakuudettomana. Kulutusluottoihin kuuluvat muun muassa luottokorttiluotot, kodinkoneliikkeiden kautta tarjotut rahoitusyhtiöiden korttiluotot ja osamaksuluotot. Lainantarjoajia on internetissä joka lähtöön, ja siksi lainojen vertailu on kannattavaa. Kulutusluotot voi kätevästi vertailla esimerkiksi MONEYBANKER-sivustollamme.

Kulutusluotot voidaan jakaa kahteen kategoriaan; jatkuviin luottoihin sekä kertaluottoihin. Jatkuvat kulutusluotot ovat muun muassa korttiluottoja sekä luotollisia tilejä. Kertaluottoja taas ovat pikavipit tai esimerkiksi velkakirjalainat, sekä vertaislainat.

Alla on käyty kattavammin läpi kulutusluotot-malleja, joiden avulla on helpompi päättää sopiva lainamalli.

Jatkuva luotto on kulutusluotto, johon luetaan muun muassa luottokorttiluotot, luotolliset tilit sekä liikkeiden tarjoamat erilaiset luotot:

Luottokorttiluotot

Luottokorttiluotot tarkoittavat ostoja tai maksuja, jotka ovat tapahtuneet luottokortilla. Luottokortilla maksaminen antaa kuluttajalle turvaa tilanteissa, joissa esimerkiksi tilattua tuotetta ei olla toimitettu esimerkiksi yrityksen konkurssin takia. Tällöin kuluttajalla on mahdollisuus saada rahat takaisin kääntymällä luottokorttiyhtiön puoleen.

Luottokortit voidaan jakaa kahteen kategoriaan; yleisluottokortteihin sekä erityisluottokortteihin. Yleisluottokorteilla pystyy maksamaan useimmissa kotimaan ja ulkomaan liikkeissä sekä verkossa. Erityisluottokortteja taas käytetään kortin myöntäneessä liikkeessä ja yhteistyöliikkeissä.

Luottokortit ovat joko korollisia tai korottomia eli maksuaikakortteja. Korottomien luottokorttien käytetty luotto tulee maksaa kerralla pois. Korollisessa luottokortissa taas voi maksaa halutessaan ainoastaan minimilyhennysprosentin verran.

Suurin osa luottokorteista ovat korollisia luottokortteja.

Luottokorttien kulut koostuvat vuosimaksusta sekä muista kuluista, kuten lainan korosta. Luottokorttien kulut maksetaan eräpäivänä kertasuorituksena tai kuukausilyhennyksinä.

Luotollinen tili

Luotollista tiliä käytetään usein pieneen lainan tarpeeseen sekä yrityksien liiketoiminnan vaihteluiden tasaamiseen. Luottotili liitetään jo olemassa olevaan tiliin. Tilillä on tällöin käytettävissä ennalta sovittu luottoraja.

Luotollisen tilin korot riippuvat lainan määrästä eli kuluttajan ei välttämättä tarvitse käyttää myönnettyä luottoa kokonaisuudessaan vain vaan tarvitsemansa osan. Mikäli tilille suoritetaan maksuja, vähentävät ne lainan määrää.

Kertaluotot ovat kulutusluottoja, jotka ovat usein pienempiä luottoja äkillisiin menoihin ja tarpeisiin. Kertaluottoja ovat muun muassa pienlainat, osamaksuluotot sekä vertaislainat:

Pienlainat eli niin kutsutut pikavipit

Pikavipit ovat yleensä vakuudettomia kulutusluottoja, joita haetaan rahoitusyhtiöltä lyhyempiaikaisiin ja pienempiin summiin. Pikavipit ovat kertalainoja, jotka maksetaan pois usein nopeasti. Suomessa nämä kulutusluotot, pikavipit, ovat keskimäärin 300 euron suuruisia ja ne maksetaan takaisin kolmen kuukauden sisään.

Pikavippejä ottavat useimmiten nuoret, mutta uusimpien tutkimusten mukaan ne ovat myös iäkkäämmän väestön suosiossa. Pikavipit rantautuivat Suomeen noin kymmenen vuotta sitten ja ne saavuttivat nopeasti suuren suosion johtuen lainansaannin helppoudesta sekä nopeudesta. Tämän takia vuonna 2013 säädettiin lakimuutos, joka tiukensi lainan myöntämisen ehtoja ja alle 2000 euron lainoille säädettiin korkokatto. Kulutusluottojen lainsäädännöstä löytyy lisätietoa kappaleestaKulutusluotot ja luottojen tarjoajat.

Osamaksuluotot

Osamaksu on maksutapa kulutustuotteelle, jossa tuotteen hinta maksetaan useammassa erässä. Ostaja saa kulutustuotteen omistukseensa vasta, kun koko kauppahinta on maksettu. Osamaksua käytetään usein suuremmissa hankinnoissa, kuten autokaupassa.

Kulutustuotteen ostaminen on usein kalliimpaa osamaksulla, kuin maksamalla tuotteenhinnan heti kertamaksuna. Myös osamaksukaupassa täytyy luotonantajan kertoa luoton todellinen vuosikorko.

Vertaislainat

Vertaislaina on laina, joka tapahtuu kahden yksityishenkilön välillä. Lainanantaja sekä lainanottaja pysyvät kuitenkin usein toisilleen anonyymeina sillä heidän välillään toimii vertaislainayritys. Vertaislainassa yksityishenkilöt saavat päättää itse, minkälaisia lainaehtoja he haluavat asettaa tai mihin lainaehtoihin he ovat valmiita suostumaan.

Vertaislainan myönteinen puoli on siis lainaehtojen joustavuus. Kuluttajansuojalaki on kuitenkin vertaislainassa heikommassa asemassa, sillä yritystä joka toimii kahden yksityishenkilön välittäjänä, ei välttämättä katsota yhdeksi sopimuksen osapuoleksi vaan ainoastaan lainan välittäjäksi.

Kulutusluotot rinnakkaishakijan kanssa

Rinnakkaishakija on henkilö, joka allekirjoittaa lainasopimuksen yhdessä päähakijan kanssa. Rinnakkaishakija on tasavertainen päähakijan kanssa, ja molemmat ovat maksuvelvollisia lainasummasta. Rinnakkaishakijaksi hyväksytään aviopuoliso tai avopuoliso.

Jossain tapauksissa rinnakkaishakijaksi voidaan myös hyväksyä kotitalouteen kuulumaton henkilö, joka on usein yrityskumppani tai sukulainen. Lainan saamisen mahdollisuudet sekä lainaehdot usein paranevat, kun lainasta on vastuussa kaksi henkilöä. Rinnakkaishakijan harkitseminen kannattaa etenkin suurempia lainoja hakiessa. Kulutusluotot ovat siis mahdollisia myös rinnakkaishakijan kanssa.

Vakuudelliset kulutusluotot

Kulutusluotot ovat mahdollisia ottaa myös vakuudellisena. Tällöin laina vakuutetaan omaisuudella tai muilla vapaana olevilla vakuuksilla. Vakuudelliset kulutusluotot ovat usein edullisempia kuin vakuudettomat kulutusluotot.

Tämä johtuu siitä, että lainaajan riski ei ole yhtä suuri. Lainaaja saa lainaamansa summan takaisin viimeistään lainan vakuuden muodossa. Tämän takia vakuudelliset kulutusluotot ovat usein pienempi korkoisia.

Kulutusluotot ja luottojen tarjoajat

Kulutusluottojen tarjoajiin kuuluvat rahoitusyritykset, pankit sekä yksityishenkilöt. Suomessa on käytössä luotonantajien rekisteri, josta voi tarkistaa luotonantajan laillisuuden sekä luotettavuuden. Luotonantajien rekisteri otettiin käyttöön luottomarkkinoiden kehittymisen myötä ja 2010 tuli voimaan laki, jonka mukaan kuluttajaluottoja voivat myöntää ainoastaan rekisteriin merkityt luotonantajat.

Tämä laki koskee kuitenkin ainoastaan elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajasuojalain 7 luvun 1 § mukaisia kulutusluottoja sekä yrityksiä, jotka eivät kuulu Finanssivalvonnan piiriin. Luotonantajien rekisteriin pääsyvaatimuksiin kuuluvat riittävä kokemus luotonantoalalta sekä johtohenkilöillä tulee olla oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa, eivätkä he saa olla konkurssissa. Rekisteriä ylläpitää sekä valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Finanssivalvonnan piiriin taas kuuluvat pikaluottoyritykset sekä rahoitusyhtiöt. Finanssivalvonta on viranomainen, joka valvoo rahoitus- ja vakuutusaloja kuten pankkeja, eläkeyhtiöitä sekä vakuutusyhtiötä.

Kulutusluotot ja luottojen korot sekä muut maksut

Kulutusluottoja harkitessa kannattaa aina selvittää luoton todellinen hinta. Mahdolliset yllätykset lainanlyhennysmaksuissa voivat vaikuttaa talouden vakauteen huomattavasti, mikäli kaikkia lisämaksuja ei olla otettu huomioon. Hintaan vaikuttavat monet eri tekijät kuten lainankorko, käsittelykulut sekä muut maksut.

Koroista puhuttaessa käytetään yleensä termejä nimelliskorko ja vuosikorko. Nimelliskorko on lainasummasta perittävä korko ja todellinen vuosikorko taas sisältää lainan koron lisäksi muut lainakustannukset kuten avausmaksun ja kuukausimaksun. Selvitä siis lainaa harkittaessa lainan todellinen vuosikorko.Alla ovat listattuna yleisimmät tekijät, jotka vaikuttavat todelliseen vuosikorkoon lainaa otettaessa, myös kun kyseessä ovat kulutusluotot.

 • Luoton perustamiskulut

 • Käsittelymaksut

 • Nimelliskorko, joka muodostuu markkinakorosta (euribor) sekä asiakaskohtaisesta marginaalista

 • Vuosimaksut

 • Osamaksulisät

 • Luottoaika

Osa rahoitusyhtiöstä tarjoavat ensilainaajille myös kulutonta ensilainaa. Lainansumma on tällöin usein pieni, noin 100 euron suuruinen ja laina-aika lyhyt vaihdellen 14 - 60 päivään. Tällä houkutellaan ensilainaajia kokeilemaan kulutusluottoa yhtenä vaihtoehtona mahdollisten lainamallien joukossa.

Lainahintojen vertailu

Kulutusluotot kannattaa kilpailuttaa ja lainatarjous pyytää useammalta lainanantajalta. Useat rahoitusyhtiöt markkinoivat lainojaan pelkällä nimelliskorolla. Lainan kokonaissummaan vaikuttavat kuitenkin tämän lisäksi muut kulut.

Kulut voivat korkeimmillaan kaksinkertaistaa lainan koron, oli kyseessä kulutusluotot tai muu laina. Lainantarjoajien tulee ilmoittaa todellinen vuosikorko lainatarjouksessa. Kahta samalle ajalle ja saman suuruista lainaa tulee vertailla tarkastelemalla niiden todellista vuosikorkoa. Lainankulut ovat otettu huomioon lainan todellisessa vuosikorossa.

Kulutusluotto, jonka todellinen vuosikorko on pienempi, on tässä tapauksessa halvempi.

Kulutusluotot-lainoja voi vertailla esimerkiksi internetissä ennen lainahakemuksen tekemistä. Kulutusluotot voi vertailla esimerkiksi täällä MONEYBANKERin sivuilla. Vertailu kannattaa aina tehdä lainan todellisilla hinnoilla ja lainatarjouksia kysyä useammalta lainanantajalta.

Vertailun voi myös tehdä "vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajatiedot "-lomakkeella.

Kuluttajalla on oikeus vaatia luotonantajaa selvittämään mahdollisten lisäkustannusten oikeellisuus, mikäli tällaisia ilmenee luottosopimuksen aikana. Perusteettomia luottokuluja epäiltäessä kannattaa ottaa yhteys kuluttajaneuvontaan. Luotonantaja ei esimerkiksi saa veloittaa lisämaksua tekstiviesteistä.

Kulutusluotot vakuudettomina ja ilman takausta

Kulutusluottoja on tarjolla niin vakuudettomina kuin vakuudellisena. Vakuudettomat kulutusluotot on usein suositumpi ja yleisempi lainaustapa. Vakuudettomat kulutusluotot tarkoittavat sitä, että lainan takaisinmaksua ei tarvitse vakuuttaa esimerkiksi talolla tai arvoesineillä.

Lainan voi myös vakuuttaa omaisuudella kuten asunnolla. Lainan voi myös taata ulkopuolisen takaajan avulla. Ulkopuolinen takaaja on useimmiten perheenjäsen tai sukulainen, joka takaa lainan takaisinmaksun. Lainantakaajia voi olla myös useampia per laina.

Kulutusluotot ovat yleensä kalliimpia, jos ne otetaan vakuudettomina. Tälloin riskiä omaisuuden menettämisestä ei kuitenkaan ole.

Miksi rahoitusyhtiöt myöntävät vakuudetonta lainaa?

Vakuudettomat kulutusluotot ovat rahoitusyhtiölle riski. Tämän takia vakuudettomissa lainoissa on korkeammat kulut. Luotonantajat luottavat, että korkea lainankorko takaa heidän voiton puolelle pääsyn.

Mikäli yksi lainaaja ei pysty maksamaan velkaansa takaisin, kattavat toisten lainaajien maksamat korot tämän summan. Maksukyvytön osapuoli taas saa rekisteriinsä luottohäiriömerkinnän.

Miksi ottaa kulutusluotto?

Kulutusluotot sopivat hyvin esimerkiksi lomamatkan, auton, elektroniikan hankkimiseen taikka remonttikuluihin ja vuokranmaksuun. Usein kulutusluotot käytetään tasapainottamaan arjen menoja. Kulutusluotot maksetaan takaisin sopivissa kuukausierissä, jolloin yllättävän menon pystyy jaksottamaan pitemmälle aikavälille.

Kulutusluottoa kannattaa myös harkita, mikäli olemassa olevia lainoja on usealta eri lainaajalta. Kulutusluoton avulla lainat voidaan yhdistää ja näin säästää lainanhoitokuluissa.

Kulutusluotot ja lainanhakuprosessi

Kulutusluotot kuten muutkin lainat edellyttävät tiettyjen vaatimusten täyttämistä. Lainan saamisen edellytyksenä on 18 vuoden ikäraja, mutta joissakin tapauksissa ikäraja voi olla jopa 26 vuotta. Rahoitusyhtiöt tekevät luottokelpoisuuskartoituksen ennen luoton myöntämistä.

Luottokelposuuskartoituksen avulla lainanantaja pystyy arvioimaan lainanhakijan takaisinmaksukyvyn. Työttömien sekä velkaantuneiden on usein vaikeampi saada myönteinen lainapäätös kuin esimerkiksi ensilainaajan. Kulutusluotot ovat myös hyvä lainavaihtoehto yrityksille. Kulutusluottoa voivat hakea kaikki toiminimestä isoihin yrityksiin.

Lainahakuprosessi on hyvin samankaltainen kuin yksityishenkilön lainanhaku. Yrityksen luottokelpoisuus kartoitetaan eikä yrityksellä saa olla maksuhäiriömerkintöjä kulutusluoton saamiseksi. Yritys voi vähentää kulutusluotot-lainan kulut yrityksen verotuksessa.

Kulutusluotot myönnetään ainoastaan Suomessa asuvalle henkilölle tai yritykselle, jonka osoitetiedot ovat Suomessa. Lisäksi hakijalla tulee olla suomalainen puhelinnumero. Lainanhakijan tulee tunnistautua lainanhakupalvelussa ja usein tämä tehdään nettipankkitunnuksilla.

Tunnistautuminen pystytään joissakin tapauksissa tekemään myös postin välityksellä, jolloin rahoitusyhtiö lähettää lainapaperit lainaajalle Postiin. Henkilöllisyys varmistetaan postia haettaessa henkilöllisyystodistuksella.

Kulutusluotot pystyy hakemaan myös tekstiviestillä. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että lainanhakija on jo aiemmin lähettänyt verkkohakemuksen lainanantajan palveluun ja saanut henkilökohtaisen PIN-koodin. Lainahakemus tekstiviestillä tapahtuu siten, että lainanhakija lähettää lainasumman sekä PIN-koodin lainanantajan tekstiviestipalveluun.

Lainanantaja saa pian tämän jälkeen lainapäätöksen sekä toimintaohjeet paluuviestinä.

Korkokattouudistus ja kulutusluotot

Vuonna 2013 otettiin käyttöön korkokattouudistus. Korkokattouudistus koskee erityisesti alle 2000 euron kulutusluottoja. Uudistuksen myötä lainasta saa periä viitekorko, johon on lisätty 50 prosenttia.

Viitekorkona Suomessa käytetään Euribor- tai Primekorkoa. Esimerkiksi vuoden kestävästä sadan euron lainasta saa periä korkeintaan viidenkymmenen euron korkoa. Korkokattouudistuksen myötä useat rahoitusyhtiöt lisäsivät palveluihinsa uusia lainamalleja, joissa he pystyivät soveltamaan korkokattoluottoa. Lainasummaksi sovittiin yli 2000 euroa, mutta summasta pystyi nostamaan pienempiä lainasummia.

Tällöin yritykset pystyivät pyytämään lähes yhtä suuria vuosikorkoja kuin ennen uudistusta.

Korkokaton tarkoitus

Korkokattouudistuksen toivottiin auttavan pienlainoista johtuvien velkaantumisten hillitsemisessä. Pienten luottojen tarjoamista ei haluttu estää, vaan mahdollistaa lainojen saaminen kohtuullisemmilla ehdoilla. Pikaluotot saapuivat Suomeen 2000-luvulla, ja niillä on ollut merkittävä vaikutus velkaantumisen kasvussa.

Tämän takia asiaan haluttiin vaikuttaa lainsäädäntöä tiukentamalla.

Kulutusluotot ja niitä koskevat sääntelyt

Kulutusluotot ovat luottosopimuksia elinkeinonharjoittajan sekä kuluttajan välillä. Sopimuksessa sovelletaan pääosin kuluttajansuojalakia. Alla on käyty läpi tarkemmin korkolain, kuluttajansuojalain, rikoslain sekä kuluttajaluottoihin liittyvät säännökset sekä merkitykset.

Viivästyskorko

Lakisääteisen viivästyskoron perustana toimii Suomen pankin ilmoittama viitekorko. Viitekorko vahvistetaan aina puolen vuoden välein, jonka jälkeen Suomen pankki julkaisee ilmoituksen korkolain viitekorosta ja sen voimassaoloajasta. Luottosopimuksen osapuolien on kuitenkin mahdollista sopia velasta maksettavasta viivästyskorosta erikseen.

Kiskonta

Suomessa on säädetty kiskonnasta rikoslaki 36, luku 6 §. Mikäli luotonannossa saa taloudellista etua, joka on selvästi epäsuhteessa luotonantajan palveluihin kun huomioidaan luoton määrä, aika, luottosopimuksen muut ehdot, luottoriskit sekä kulut on kyseessä kiskonta. Kiskontasäännöksen tavoitteena oli ehkäistä heikommassa asemassa olevan osapuolen hyväksikäyttäminen.

Mikäli korko on kohtuuttoman suuri, täyttyvät kiskonnan tunnusmerkit. Useimmiten kiskonta johtuu luottoa hakevan ymmärtämättömyydestä tai taloudellisesta ahdingosta. Kiskonta on kuitenkin rangaistava teko vaikka lainanottaja ehdottaisi kohtuutonta sopimusehtoa.

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki koskee kaikkia kuluttajasopimuksia, mukaan lukien kulutusluotot, liittyen erityisesti sopimusehtojen kohtuuttomuuteen. Luottoa tarjoavat elinkeinonharjoittajat eivät voi poiketa kuluttajansuojalain säännöksistä sillä säännöksiä sovelletaan kuluttajaluottoihin. Lisää kuluttajansuojalaista voi lukea Finlexin sivuilta.

Kulutusluotot ja mahdolliset riskit

Lainan ottamista harkitessa tulee aina ensiksi miettiä, tarvitsenko todella tämän lainan? Erityisesti pikavipit ja muut helposti saatavilla olevat kulutusluotot houkuttelevat kuluttajia ottamaan lainaa turhien kulutustuotteiden hankkimiseen. Mikäli lainan takaisinmaksua ei olla suunniteltu vaan eletään niin sanotusti hetkessä, tulee lainanlyhennysten maksamisessa luultavasti hankaluuksia. Yli varojen eläminen johtaa yleensä ylivelkaantumiseen.

Ylivelkaantumiseen vaikuttaa oman maksukyvyn väärin arvioiminen tai omien velkamäärien tietämättömyys. Velan ottamisessa on aina omat riskinsä, joten etenkin jos velkaa on otettu usealta eri lainanantajalta, tulisi näistä pitää kirjaa. Pikalaina on hyvä malli, mikäli lainaajalla on tiedossa tuloja kuten palkka ja tarkoituksena on käyttää laina esimerkiksi johonkin akuuttiin menoon. Ylivelkaantuminen voi kuitenkin johtaa vakavaan luottokierteeseen.

Luottokierre tarkoittaa sitä, että lainaaja maksaa olemassa olevaa velkaa takaisin uudella lainalla. Tällöin lainaajan on vaikea pysyä kärryillä mistä kaikkialta lainaa on otettu ja miten suuret erämaksut kuukausittain olevat.

Takaisinmaksuaikaa harkitessa kannattaa ottaa huomioon talouteen vaikuttavat arvaamattomat seikat. Mitä lyhyempi takaisinmaksuaika, sitä korkeampi kuukausierä on. Pidemmällä takaisinmaksuajalla taas pienempi.

Pitkässä juoksussa pitempi takaisinmaksuaika voi tulla kalliimmaksi, mutta taloustilanteen heittelyt eivät vaikeuta takaisinmaksua lainanlyhennyksen ollessa maltillinen. Takaisinmaksukykyyn voivat vaikuttaa esimerkiksi sairastuminen, työttömyys tai muut äkilliset muutokset elämässä. Takaisinmaksuongelmia ei kuitenkaan synny, jos talousasioita hoitaa säntillisesti. Takaisinmaksusuunnitelman pystyy tekemään esimerkiksi Exceliin, johon voi laskea tulot sekä menot.

Suunnitelmaan kannattaa lisätä hieman joustovaraa, ettei talous joudu liian tiukille.

Usein rahoitusyhtiöt tarjoavat myös lyhennysvapaita kuukausia riippuen luoton pituudesta. Lyhennysvapaiksi kuukausiksi voi yleensä valita mitkä tahansa kuukaudet, mutta ei peräkkäisiä kuukausia. Lyhennysvapaan kuukauden korot sekä kulut siirtyvät myös seuraavan kuukauden laskulle.

Lyhennysvapaita kuukausia voi saada yhdestä kolmeen riippuen luotonantajasta.

Lainan maksamatta jättämisen seuraamukset

Velkavaikeuksiin joutumisen seurauksena ovat vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä sekä maksuhäiriömerkinnät luottotietorekisteriin. Perintä aloitetaan silloin, kun velallinen ei suorita lainanlyhennystä ajallaan. Perinnän tarkoitus on saada velallinen maksamaan erääntynyt summa vapaaehtoisesti eli tässä tapauksessa kyseessä on vapaaehtoinen perintä.

Oikeudellinen perintä aloitetaan usein mikäli velallinen ei suorita erääntyneitä maksuja vapaaehtoisesti. Luottotietojen menetys voi aiheuttaa suuria vaikeuksia tulevaisuudessa, sillä esimerkiksi vuokra-asuntojen saaminen on haastavaa vuokranantajien tarkastaessa luottotiedot mahdolliselta vuokralaiselta.

Kulutusluotot ja ennenaikainen takaisinmaksu

Kulutusluotot voi maksaa ennenaikaisesti pois. Luottoa voi myös lyhentää sovittua suuremmalla summalla. Luoton ennenaikaisella takaisinmaksun taikka suuremmanlyhennyssummn avulla voidaan säästää luottokustannuksissa.

Ennenaikaisesta takaisinmaksusta on olemassa lakisääteinen oikeus ja tämän takia takaisinmaksun aikaistamisesta ei tarvitse olla mainintaa luottoehdoissa. Mikäli summa maksetaan takaisin sovittua aiemmin tai lainanlyhennysten suuruutta kasvatetaan, tulee luotonantajan vähentää luottokustannuksista käyttämättä jäävän ajan kulut. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus periä luottosopimuksesta aiheutuneet kyseisen luoton perustamiseen liittyvät kulut. Luotonantajalla on myös oikeus korvaukseen mikäli kulutusluotot maksetaan takaisin aikavälillä, jonka osalta ollaan sovittu kiinteä lainakorko.

Kulutusluotot ilman luottotietoja

Nopean internet-haun seurauksena voi todeta, että tyypillisin kysymys vakuudettomista kulutusluotoista on, voinko saada lainaa ilman luottotietoja? Useimmat rahoitusyhtiöt antavat kielteisen lainapäätöksen kaikille maksuhäiriömerkinnän saaneille hakijoille eivätkä yritykset mainosta verkkosivuillaan tällaisesta mahdollisuudesta. Internetissä on kuitenkin erillisiä mainossivuja, jotka mainostavat lainoista luottotiedottomille. Mainoksesta huolimatta, tämä ei välttämättä ole mahdollista.

Maksuhäiriömerkinnän saaneen kannattaa miettiä, onko uusi luotto paras vaihtoehto talousvaikeuksiin. Maksuhäiriömerkintä viestii siitä, että aiempien lainojen tai kulujen maksamisessa on tullut jo ongelmia. Lisäksi usein luottotiedot menettäneellä henkilöllä on usein aiempi velka maksamatta.

Mikäli lainan saaminen on välttämätöntä, on paras vaihtoehto tässä tapauksessa esimerkiksi lainaaminen panttia vastaan.

Kulutusluotot ja luottosopimuksen peruuttaminen

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän sisällä sopimuksen tekemisestä. Kulutusluotot tulee peruuttaa kirjallisesti. Mikäli luotto on ollut kuluttajan käytössä, on luotonantajalla oikeus periä korkoa tältä ajalta.

Luotonantajalla on myös mahdollisuus periä lainanhakijalta kulutusluoton otosta aiheutuneet kulut.

Kulutusluotot ja vapaaehtoinen luottokielto

Kuluttajalla on mahdollisuus asettaa vapaaehtoinen luottokielto. Tämä on luottotietomerkintä, jonka avulla voi esimerkiksi katkaista velkakierteen. Vapaaehtoisen luottokiellon voi asettaa osoitteessa www.omatieto.fi.

Vapaaehtoinen luottokielto näkyy kuluttajan luottotiedoissa kahden vuoden ajan. Luottokiellon voi myös pyytää suoraan rahoitusyritykseltä. Rahoitusyritysten itse asetetut luottokiellot ovat usein ikuisia. Vapaaehtoinen luottokielto sopii hyvin esimerkiksi henkilölle, jolla on taipumusta elää hetkessä ja näin lainanoton seuraamuksia ei mietitä.

Kulutusluotot ja lainojen yhdistäminen

Useamman lainan tilinhoitomaksut voivat kohota taivaisiin. Lainojen yhdistäminen tällaisessa tapauksessa voi olla hyvä säästökeino. Pienet lainat voidaan maksaa pois yhdellä edullisella kulutusluotolla, jolloin lainojen hallinta helpottuu sekä lainanhoitokulut pienenevät.

Lainojen yhdistämisessä kuitenkin laina-aika usein hieman pitkittyy.

Kulutusluotot ja mahdolliset käyttökohteet

Kulutusluotot ovat oiva laina auton, huonekalun tai kodinkoneen ostamiseen. Kulutusluotot otetaan myös elämiseen eli ruoan, vuokran sekä laskujen maksuun. Osa lainaajista ottaa myös kulutusluoton olemassa olevan lainan poismaksuun.

Oli lainankohde mikä tahansa, tulisi lainan tarpeellisuutta miettiä tarkkaan. Kulutusluotot helpottavat elämää etenkin luottokortin muodossa, mikä voi joskus hämärtää käsityksen rahasta. Kulutusluotot ovat kuitenkin aina maksettava takaisin koron kera. Tämä tulee ottaa huomioon lainaa ottaessa.

Vastuullinen lainaaminen pitää talouden kunnossa.

Tee taloussuunnitelma

Taloussuunnitelma helpottaa oman talouden hallintaan ottamisessa. Kulutusluotot voivat helpottaa hetkellisesti, mutta lainaa ottaessa tulee ottaa huomioon lainan takaisinmaksu. Taloussuunnitelman avulla on helppo hahmottaa mikä oma maksukyky on ja siten lainan suuruus sekä takaisinmaksuaika.

Jo muutaman kuukauden kirjanpito voi auttaa oman talouden paremmin ymmärtämisessä ja rahareikien löytämisessä. Kirjanpidon avulla voi jopa olla mahdollista minimoida lainantarve. Itselleen kannattaa olla rehellinen todellisesta taloustilanteesta eikä viivytellä viimeiseen saakka. Sillä saa helposti lisää murhetta talousasioihin.

Taloussuunnitelman edut sekä vinkit

 • Rahankäytön seuranta ja hallinta helpottuu, jolloin vältytään myös ikäviltä yllätyksiltä

 • Usein kotitalouksien tulot sekä menot vaihtelevat kuukausittain ja taloussuunnitelman avulla tilannetta on helpompi tasapainottaa.

 • Kokonaiskuva selkiytyy, kun taloustiedot ovat konkreettisia

 • Selvitä omat tulosi; tuloihin kuuluvat palkat, etuudet, eläke sekä tuet

 • Selvitä omat menosi; menoihin kuuluvat ruokaostokset, vuokrat, laskut. velkojen hoitomenot. Pidä esimerkiksi kirjaa ostoksista, jolloin saat paremman kuvan kuukausittaisista ruokakuluista.

 • Mitä kauemmin pidät kirjaa, sitä tarkemmaksi taloussuunnitelma tulee.

Kulutusluotot MONEYBANKERin kautta

MONEYBANKER on lainanvertailusivusto, joka etsii kuluttajalle sopivimmat lainantarjoajat iän sekä lainamäärän perusteella. Siustolta löytyvät sekä kulutusluotot että muut lainavaihtoehdot. Lainoja kannattaa aina vertailla ja mikäli kulutusluotot ovat käsitteenä vieraita, on MONEYBANKER hyvä paikka aloittaa tutustuminen tähän lainamalliin.

MONEYBANKER on puolueeton sivusto, jonka kautta kuluttajat löytävät kaikki Suomen parhaat kulutusluotot.