Sinkut käyttävät rahaa aiempaa vähemmän, eläkeläiset entistä enemmän

Tarjoukset päivitetty: 19/06-2024

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

Sinkut käyttävät rahaa aiempaa vähemmän, eläkeläiset entistä enemmän

Suomalaiset käyttävät rahaa entistä enemmän asumiseen, tietoliikenteeseen ja palveluihin, kertoo Tilastokeskus. Sen sijaan esimerkiksi vaatteisiin, elintarvikkeisiin ja kulttuuriin laitetaan aiempaa vähemmän rahaa. 

Rahankäyttö pysynyt enimmäkseen samana

Suomalaiskotitalouksien kulutus on pysynyt lähes samana tai jopa laskenut hieman viime vuosien aikana. Tilastokeskuksen tuoreimmat tilastot kertovat, että vuonna 2016 kaikkien kotitalouksien kulutusmenot olivat keskimäärin noin 25 000 euroa. Neljän edellisvuoden aikana kulutusmenot kasvoivat eniten yli 64-vuotiailla, jotka käyttivät rahaa aiempaa enemmän muun muassa ravintolapalveluihin, liikenteeseen ja tietoliikenteeseen.

Lisäksi lapsettomien alle 65-vuotiaiden pariskuntien kulutus kasvoi vuodesta 2012. 

Yli 64-vuotiaiden rahankäytön lisääntyminen liittyy Tilastokeskuksen mukaan väestörakenteen muutokseen. Eläkeikäisten kulutusmenot ovat kuitenkin edelleen suomalaiskotitalouksista pienimmät ja suunnilleen samalla tasolla kuin yksinhuoltajataloudet, joiden kulutusmenot ovat vähentyneet entisestään. 

 

Yhden hengen kotitalouksien menot pienenivät

Rahankäyttö väheni eniten alle 65-vuotiaiden yhden hengen kotitalouksissa. Vuonna 2016 nämä kotitaloudet käyttivät aiempaa vähemmän rahaa etenkin kulttuuriin ja vapaa-aikaan, keskimäärin noin 600 euroa vuodessa vähemmän kuin vuonna 2012. 

Kaikkiaan suomalaiset käyttävät rahaa aiempaa enemmän asumiseen, tietoliikenteeseen sekä hotelli- ja ravintolapalveluihin. Kaiken kaikkiaan suomalaiset ovat karsineet menojaan juuri kulttuurin ja vapaa-ajan kustannuksista, mutta myös elintarvikkeista, vaatteista ja kodin tarvikkeista. Tilastokeskus kuitenkin huomauttaa, että kun Yle-vero poistui vuonna 2013, se poistui myös kulttuurin ja vapaa-ajan rahankäyttötilastoista.  

Asumiskulut haukkaavat suurimman osan menoista

Selvästi suurin ja edelleen kasvava menoerä on asuminen. Vuonna 2016 suomalaiset maksoivat asumisestaan keskimäärin 8 000 euroa. Asuminen vie 31 prosenttia suomalaisten kokonaiskulutuksesta, mikä on kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin neljä vuotta sitten.

Seuraavaksi eniten käytetään rahaa liikenteeseen, noin 15 prosenttia kokonaiskulutuksesta, sekä elintarvikkeisiin, noin 11 prosenttia kotitalouksien kokonaiskulutuksesta. 

Tilastokeskuksen kulutustutkimukseen haastateltiin lähes 3 700 kotitaloutta. 

http://www.stat.fi/til/ktutk/2016/ktutk_2016_2017-12-28_tie_001_fi.html