Kuluttajien luottamus talouteen on ennätyslukemissa

Tarjoukset päivitetty: 24/04-2024

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

Kuluttajien luottamus talouden kasvuun on nousussa

Kuluttajien luottamus talouteen on tänä kesänä kirinyt ennätyslukemiin. Sekä Suomessa että Euroopassa kuluttajien usko talouden kehitykseen on noussut selkeästi viime vuodesta, mutta kulutus ei ole kuitenkaan noussut yhä nopeasti. Suomessa kulutetaan ja otetaan lainaa nyt kevyemmin kuin edellisvuosina, mutta erityisesti lainanotto on yhä maltillista verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Kuluttajat luottavat talouden kasvuun

Suomen tilastokeskuksen tekemän kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen on ennätyslukemissa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 2017 korkeimmillaan sitten vuoden 1995 ja luottamus on pysynyt vahvana koko kesän 2017. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 23,5 kun se viime vuoden elokuussa oli 15,7.

Nousu on merkittävä erityisesti verrattuna pitkän ajan keskiarvoon, joka on Suomessa ollut 12,1.

Tilasto 1. on suuntaa antava ja tehty tilastokeskuksen luottamusindikaattoriin pohjaten. Lähde http://www.stat.fi/til/kbar/2017/08/kbar_2017_08_2017-08-28_tie_001_fi.html

Kuluttajien luottamusindikaattori on ollut tasaisessa nousussa vuodesta 2013 nähdään Tilastokeskuksen tuottamista luottamusindikaattoritutkimuksista.

Hyvä taloustilanne ja työttömyyden pieneneminen nostavat kansalaisten uskoa talouden kasvuun. Suomessa jopa 49 % kuluttajista uskoo Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, mikä on 10 % nousu edellisvuodesta. Luottamusta lisää osaltaan se, että kansalaiset kokevat työttömyyden uhan vähentyneen.

Suomalaisten kokema työttömyyden uhka on laskenut erityisesti kesäkuukausina touko-heinäkuussa 2017, nähdään tilastotieteen tutkimuksesta. Kuluttajista jopa 50 % odottivat elokuussa, että työttömyys vähenee vuoden 2018 aikana.

Sama trendi on havaittavissa Euroopassa. Euroopan komission mukaan kuluttajien luottamus talouteen on ollut pienessä nousussa jo vuoden, mutta tänä kesänä tilastoissa on huomattu selkeä nousu. Euro-alueella kuluttajien talousodotukset ovat nousseet vuoden 2017 toisella kvartaalilla jopa +3,8 yksikköä ja ovat nyt lähellä historian korkeinta lukua.

EU-maista huomattavin nousu on Ranskassa, jossa kuluttajien positiiviset odotukset ovat nousseet + 10,3 yksikköä viime keväästä.

Usko oman talouden nousuun varovaista

Usko omaan talouteen on kuitenkin pysynyt tasaisempana. Elokuussa 2017 vain 26 % suomalaista luotti oman talouden kohentuvan kun samaan aikaan Suomen talouden nousuun uskoi 49 % vastanneista. Vaikka yksityistalouksien odotukset ovat maltilliset, luvut ovat kuitenkin nousseet selkeästi edellisvuodesta.

Kun elokuussa 2017 oman talouden kasvuun luotti 26 % suomalaisista, sama luku oli vuosi sitten 13 %. Niin ikään Euroopassa kuluttajien oman talouden odotukset pysyivät tasaisena, kertoo Komission heinäkuussa 2017 tekemä taloustutkimus.

Usko oman talouden vakauteen ja kasvuun lisää kuluttajien uskallusta tehdä isompia hankintoja ja positiiviset odotukset taloudessa heijastuvatkin markkinatalouteen kuluttamisena ja lainanottona. Euro-alueella kuluttaminen ei kuitenkaan vielä ole noussut yhtä nopeasti kuluttajien luottamuksen kanssa kuten näkyy Euroopan Komission tekemästä taloustutkimuksesta. Tilastosta nähdään, että kulutus on seurannut kuluttajien luottamusta hieman jäljessä ja jopa kääntynyt pieneen laskuun vuoden 2017 toisella kvartaalilla.

Tilasto 2., lähde https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/tp017_en.pdf

Euroopan komission tekemän tutkimuksen mukaan euro-alueella kulutus seuraa hieman jäljessä kansalaisten luottamusindikaattoria.

Kun talousodotukset ovat positiiviset, myös kotitalouden ottavat helpommin lainaa. Yksityisten lainojen määrä on Suomessa on ollut nousussa koko 2000-luvun ja vuonna 2015 saavutettiinkin 1990-luvun alun lainahuippu.

Tilastokeskuksen tutkimukseen osallistuneet suomalaiset näkivät kesällä 2017 lainanoton mahdollisena. Lainan ottamisen arvioi kannattavaksi elokuussa jopa 72 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimäärä on Suomessa 62%, mikä tarkoittaa varovasta nousua.11 % suomalaisista kotitalouksista arvioivatkin ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Lainanotto on Suomessa silti yhä varsin varovaisia kun verrataan pohjoismaisia tilastoja. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää muista Pohjoismaista katsottaessa yksityisiä lainoja suhteessa bruttokansantuotteeseen. Maailmanpankin tilastovertailusta nähdään, että lainanotto on noussut paljon nopeammin Ruotsissa, Norjassa ja erityisesti Tanskassa.

Tanskassa lainanotto on noussut jyrkästi 2000-luvun alussa ja sen jälkeenkin jatkunut korkeana, kun muut Pohjoismaat seuraavat perässä.

Tilasto 3., lähde https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS?end=2016&locations=DK-SE-FI-NO&start=1975

Suomessa otetaan yhä varovaisesti yksityistä lainaa verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Suomalaisten luottamustalouden kasvuun on siis selkeässä nousu suunnassa ja viime kesän Tilastokeskuksen tekemät tutkimukset osoittavat, että noususuhde pysynee sillä suomalaisten usko talouden kasvuun on ollut pienessä tasaisessa nousussa eikä ole osoittanut laskun merkkejä vaan päinvastoin saanut tänä kesänä lisäpuhtia. Eurooppalainen viitekehys tukee uskoa talouteen ja on tärkeä indikaattori myös suomalaisille siitä, että talous on vakaalla pohjalla ja nousemassa viimeisemmästä taantumasta.

Lue lisää

Suomen Tilastokeskus tekee kuluttajabarometreja ja seuraa suomalaisten talousodotuksia tasaisin väliajoin. Katso uusimmat barometrit Suomen tilastokeskuksen sivuilta:

Suomen Tilastokeskus kuluttajabarometri

Näin kuluttajabarometri tehdään

Euroopan Komissio tekee kvartaaleittain taloustutkimuksia euro- ja EU-aluiden talouskehityksestä. Lue viimeisin raportti täältä.

Maailmanpankin tilastot Suomen talouskehityksistä löytyvät täältä.