MONEYBANKER

Asuntolainan korko nyt

Tarjoukset päivitetty: 28/06-2022

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

Asuntolainan korko nyt

Kuten kaikista lainoista, myös asuntolainasta peritään korkoa eli tiettyä korvausta laina-ajalta rahalainan antajalle, useimmiten pankille. Lainan hinta määräytyy siis pääosin juuri lainan koron mukaan, joka puolestaan koostuu viitekorosta, euribor- tai prime-korosta sekä pankin korkomarginaalista. Siksi oikean viitekoron ja edullisimman korkomarginaalin valitseminen on ensiarvoisen tärkeää asuntolainaa hakiessa.

Kannattaa siis selvittää, mikä on asuntolainan korko nyt.

Nyt asuntolainojen korot ovat olleet historiallisen matalina jo muutamien vuosien ajan ja siksi ne ovat houkuttelevat ihmisiä ottamaan isompia lainoja. Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste onkin todettu olevan korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin.

Asuntolainan korko nyt ennätyksellisen matala

Asuntolainojen korot olivat ennätyksellisen alhaalla alkuvuodesta 2017. Tämä johtuu muun muassa siitä, että euribor-viitekorot ovat pysytelleet miinuksen puolella jo jonkin aikaa. Lyhyemmät euriborit painuivat nollan alapuolelle jo vuonna 2015. 3 kk ja 1 kk euriborit alittivat nollatason keväällä 2015, kun taas 6 kk euribor valahti miinukselle vasta loppuvuodesta 2015.

Vuoden 2016 keväällä viimeinenkin euribor-korko eli 12 kk euribor painui miinuksen puolelle ensimmäistä kertaa koskaan. 12 kk euribor on juuri yleisin asuntolainoissa käytetty viitekorko, sillä jo vuoden 2012 lopussa lähes kaikki suomalaiset pankit lopettivat tarjoamasta asuntolainaa lyhytkestoisilla viitekoroilla, koska ne todettiin kannattamattomiksi. Käytännössä kaikki uudet asuntolainat sidotaan siis 12 kk euriboriin.

Korkojen lasku nähdään seurauksena Euroopan surkeasta taloustilanteesta, joka on jatkunut jo vuosia.

Jos euribor on miinuksella, saako asuntolainan korotta?

Vaikka asuntolainan viitekorkona useimmin käytetyt euriborit ovatkin painuneet miinuksen puolelle, ei asuntovelkainen lainaa kuitenkaan ilmaiseksi saa. Asuntolainasta maksetaan edelleen pankin vaatimaa, usein noin 1- 1,5 prosentin marginaalia. Päälle lisätään vielä pankin vaatimat muut lainaan liittyvät kulut ja kustannukset.

Negatiiviset viitekorot hyödyttävät vain vanhoja asuntovelallisia, joiden lainasopimuksissa ei ole kirjausta nollakorkopykälästä. Useat pankin ovat nimittäin toinen toisensa jälkeen omaksuneet käytännön, jonka mukaan uusissa lainasopimuksissa viitekorko on aina vähintään nolla ja täten luoton kokonaiskorko ei voi laskea sovittua marginaalia alemmas. Miinusmerkkinen viitekorko on siis laskennallisesti sama kuin nollakorko.

Kuitenkin myös vanhojen lainojen kokonaiskoroissa on alaraja, jonka mukaan kokonaiskorko on aina vähintään nolla eli pankki ei ikinä joudu maksamaan laina-asiakkaalle korkoa.

Prime-korko?

Pankkien itsensä määrittelemät prime-korot ovat vaihtoehto euroalueen euribor-viitekoroille. Prime-korkojen liikkeet eivät välttämättä ole yhtä räväköitä kuin euribor-korkojen, koska pankit reagoivat yleisen korkotason muutoksiin pienellä viiveellä, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia.

Kovin usein prime-korot eivät kuitenkaan ole osoittautuneet kannattavammaksi. Itse asiassa pitkällä aikavälillä katsottuna prime-korot ovat osoittautuneet euribor-korkoja kalliimmiksi vaihtoehdoiksi. Tällä hetkellä myös pankkien prime-korot ovat laskusuunnassa markkinoiden vanavedessä.

Pysyykö asuntolainan korko alhaalla tulevaisuudessa?

Asuntolainojen ennätys alhaiset hinnat ovat johtaneet siihen, että monet ovat ottaneet isoja lainoja ajatellen, että korot pysyvät matalina ikuisesti. Historia on kuitenkin osoittanut, että matalia korkoja seuraavat aina suuremmat korot. Asuntolainan korko nyt ei välttämättä ole sama kuin vuoden kuluttua.

Euroopassa on jo havaittavissa inflaatio eli hintojen kallistuminen, joka voidaan nähdä myös lievänä merkkinä korkojen mahdollisesta noususta, koska korot seuraavat usein inflaatiota. Asuntovelalliselle rahan hinnan nouseminen on aina ikävä uutinen. Euroopan keskuspankki on kuitenkin vielä toistaiseksi ilmoittanut pitävänsä korot alhaalla piristääkseen taloutta.

Korkojen nousu olisi kaikista hankalin tilanne heille, jotka ovat ottaneet velkaa niin paljon, että kykenevät hädin tuskin huolehtimaan lainastaan nykyisillä tuloillaan. Heille pieninkin lainamenojen nousu voi merkitä radikaaleja muutoksia tulevaisuuden kannalta.