Korkotasojen lähinäkymät Suomessa

Tarjoukset päivitetty: 24/04-2024

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

  • Sisällysluettelo

    3 kohta

  • Lukuaika

    3 minuuttia

  • Sivu päivitetään

    24/04-2024

Korkotasojen lähinäkymät Suomessa

Tulevaa korkotasoa on vaikea ennustaa, sillä kukaan ei tietenkään varmuudella tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tästä huolimatta korkoja ennustetaan jatkuvasti, ja esimerkiksi Brysselissä lasketaan päivittäin Euribor-korko, joka on euroalueen yhteinen viitekorko.

Korkojen tasoon vaikuttavat monet eri tekijät, kuten inflaatio ja keskuspankkien harrastama rahapolitiikka. Tuntemalla eri korkoja ja tietämällä siitä, kuinka ne käyttäytyvät erilaisissa tilanteissa, voit kuluttajana välttyä virheiltä ja säästää rahaa. Etenkin jos olet ottamassa lainaa, kannattaa sinun tutustua eri korkoihin.

Selvitä, mikä on sinulle sopivin ja edullisin korkovaihtoehto.

Kuka määrittää korot?

On olemassa erilaisia korkoja, ja se, missä ja miten koron taso määritetään, on korkokohtaista. Erilaisia korkoja ovat esimerkiksi: Euribor, pankkien väliset viitekorot, peruskorko ja prime-korko.

Suurella talousalueella keskuspankki yleensä säätelee korkojen tasoa. Euroalueella Euroopan keskuspankki pitää yllä hintavakautta ja euron ostovoimaa käyttäen apunaan ohjauskoron säätelyä. Kun taloudella menee hyvin, ovat korot korkeampia, kun taas talouden vaikeina aikoina korot säädetään matalammiksi.

Korkotaso nyt ja lähitulevaisuudessa

Korot ovat viime vuosina pysytelleet hyvin matalina. Syy tähän matalaan korkotasoon on ollut vaikea taloustilanne. Alhainen korkotaso on ollut suotuisaa esimerkiksi asuntolainan omaavalle, ja matala korko on mahdollistanut suuremmat lainalyhennykset.

Esimerkiksi asuntolainoja, joissa maksutapana on ollut kiinteä tasaerä, on lyhennetty nopeammin johtuen juuri matalasta korosta.

Korkotasoa yritetään pitää sopivana suhteessa talouden tilaan. Liian nopeasti kasvava korkotaso voi estää talouden kasvamisen. Tästä johtuen EKP jatkaa vielä tekemäänsä kevyttä rahapolitiikkaa ainakin tämän vuoden loppuun asti.

Myös Suomen Pankki on ennustanut, että euroalueella tarvitaan vielä suhteellisen kevyttä rahapolitiikkaa.

Viimeisimmät arviot korkojen tasosta ovat kertoneet, että korot ovat lähtemässä nousuun lyhyellä aikavälillä, mutta korkeampien korkojen aika ei ole vielä. Lainaa omaavien olisi siis hyvä kuitenkin varautua korkojen kasvamiseen lähitulevaisuudessa. Suurten ja pitkäaikaisten lainojen ottajien tulisi muistaa jo lainaa ottaessa, että vaikka korot olisivat lainaa ottaessa alhaalla, eivät ne välttämättä tulevaisuudessa ole yhtä matalia.