Crowdfunding eli joukkorahoitus

Tarjoukset päivitetty: 19/06-2024

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

 • Sisällysluettelo

  3 kohta

 • Lukuaika

  3 minuuttia

 • Sivu päivitetään

  19/06-2024

Crowdfunding eli joukkorahoitus

Crowdfunding eli joukkorahoitus on tullut suosioon internetin käytön yleistyessä. Se on tullut tutuksi varsinkin hyväntekeväisyys- ja avustusprojekteista, sekä aloittelevien yritysten ja uusien innovaatioiden yhteydessä.

Joukkorahoituksen periaate on yksinkertainen: sinulla on hyvä idea ja saat yksittäiset ihmiset lahjoittamaan vaikka pienenkin summan rahaa. Kun saat aktivoitua tarpeeksi suuren joukon ihmisiä, on sinulla kasassa rahoitus suurempaankin projektiin.

Suomen lainsäädäntö antaa haasteita

Erilaisiin hyväntekeväisyyskeräyksiin ja taideprojekteihin olet varmasti törmännyt ulkomaalaisilla nettisivuilla. Suomessa ne ovat harvinaisempia, koska Suomen rahankeräyslain mukaan tällaisiin vastikkeettomiin keräyksiin tarvitaan rahankeräyslupa.

Ulkomailla joukkorahoitus eli crowdfunding voi olla hyvä keino toteuttaa hyvä idea. Idea esitellään netissä ja pyydetään kaikkia omassa verkostossa olevia mukaan tukemaan sitä. Verkosto - eli crowd - on kaikki tuntemasi ihmiset ja heidän verkostonsa.

Internetin avulla on helppo saada yhteys suureen määrään ihmisiä. Perinteisesti pankit, rahoitusyhtiöt, taideakatemiat ja rahastot ovat päättäneet, mitkä projektit ovat toteuttamisen arvoisia. Crowdfunding siirtää tämän oikeuden henkilökohtaisille verkostoille ja muille asiasta kiinnostuneille ja he saavat mahdollisuuden olla mukana päättämässä, kannattaako idea toteuttaa.

Neljä pääryhmää

Joukkorahoituksen voi jakaa neljään ryhmään:

 1. Lahjoitusmuotoinen: Hyväntekeväisyyttä

 2. Hyödykemuotoinen: Tuote tai palkinto rahan vastikkeena

 3. Lainamuotoinen: Vertaisrahoitus ja muut suorat lainat

 4. Sijoitusmuotoinen: Osakkeet, velkakirjat

Tekes on tehnyt helppotajuisen joukkorahoitusoppaan: Askelmerkkejä joukkorahoitukseen, joka esittelee Suomessa käytetyimmät joukkorahoituksen muodot: tuotepohjaisen, osakepohjaisen ja lainapohjaiseen joukkorahoituksen. Opas on päivitetty vastaamaan vuonna 2016 voimaan tullutta joukkorahoituslakia.

Crowdfunding eli joukkorahoitus on kasvanut merkittäväksi rahoituslähteeksi maailmalla. Suomessakin kasvu on ollut nopeaa. Finanssikriisin jälkeen rahoituksen löytyminen erilaisille hankkeille ja uusille yrityksille on tullut vaikeammaksi, mikä on kasvattanut joukkorahoituksen suosiota.

Joukkorahoitus-termi kattaa monenlaista toimintaa. Suomessa lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus on vielä kehittymätöntä. Syynä tähän on Suomen varainkeruulaki, joka kieltää toistaiseksi lahjoituksen eli vastikkeettoman joukkorahoituskampanjan ilman erityislupaa.