Euroopan keskuspankki EKP ja sen tehtävät

Tarjoukset päivitetty: 19/06-2024

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

 • Sisällysluettelo

  3 kohta

 • Lukuaika

  3 minuuttia

 • Sivu päivitetään

  19/06-2024

EKP ja sen tehtävät

EKP on Euroopan unionin yksi riippumaton toimielin. EKP eli Euroopan keskuspankki on euroalueen pankkien keskuspankki. Euroopan keskuspankki on perustettu 1. kesäkuuta vuonna 1998.

Tällä hetkellä Euroopan keskuspankin pääjohtajana toimii italialainen Mario Draghi. Euroopan keskuspankin korkein elin on sen neuvosto, johon kuuluvat johtokunnan kuusi jäsentä ja 19 euroalueeseen kuuluvien kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. Suomen pankin pääjohtaja on Erkki Liikanen. Euroopan keskuspankin johtokunnan muodostavat EKP:n pääjohtaja, varapääjohtaja ja neljä sen muuta jäsentä.

Eurooppa-neuvosto valitsee kaikki johtokunnan jäsenet määräenemmistöllään.

Euroopan keskuspankin tärkeimmät tehtävät ovat pitää hintavakautta euroalueella ja säilyttää euron ostovoima. Euroalueeseen kuuluu 19 Euroopan unionin valtiota, jotka käyttävät euroa valuuttanaan. Yhdessä euroalueen kansallisten keskuspankkien kanssa muodostuu euroalueen keskuspankkijärjestelmä.

Euroopan keskuspankin perustehtävät:

 • Päättää euroalueen rahapolitiikasta

 • Suorittaa valuuttamarkkinatoimia

 • Hoitaa ja hallinnoi jäsenvaltioiden valuuttaa

 • Edistää maksujärjestelmä moitteettoman toimimisen

Euroopan keskuspankin muut tehtävät:

 • Antaa lupa setelien liikkeeseenlaskuun euroalueella

 • Kerää tilastoja yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa, jotka auttavat tehtävien hoitamisessa

EKP valvoo yhdessä euroalueen viranomaisten kanssa luottolaitosten vakavaraisuutta, pankkien turvallisuutta ja finanssijärjestelmän vakautta. Euroopan keskuspankki hoitaa hommansa tehokkaasti ja avoimesti salassapitovaatimuksia kunnioittaen. Rahapoliittiset tehtävät on erotettu valvontatehtävistä.

Euroopan keskuspankki pyrkii kaikissa toimissaan luotettavuuteen ja riippumattomuuteen. EKP myös noudattaa toimissaan pätevyyttä ja tilivelvollisuuden periaatteita.

Euroopan keskuspankin neuvosto neuvottelee ja päättää euroalueen rahapolitiikasta. Päätökset liittyvät esimerkiksi ohjauskorkoihin, rahapolitiikan tavoitteisiin, varantojen hankkimiseen eurojärjestelmässä. Näiden lisäksi EKP antaa suuntaviivat siitä, kuinka nämä päätökset toteutetaan.EKP toimii parhaalla harkitsemallaan tavalla Euroopan hyväksi.

Euroopan keskuspankki kertoo toimistaan Euroopan unionille, sillä EKP on tilivelvollinen EU:lle. Tilivelvollisuus on yksi Euroopan unionin perussopimuksista. Euroopan keskuspankin pääkonttori sijaitsee Frankfurtissa Saksassa. Yleensä EKP:n neuvosto kokoontuu kaksi kertaa kuukauden aikana Saksassa.

EKP:n tekemistä päätöksistä kerrotaan aina lehdistötilaisuuksissa ja EKP julkaisee selontekoja kokouksien jälkeen.